Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

30-03-2023

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

BESKRIVELSE

Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. indkalder til ekstraordinær generalforsamling

torsdag den 30. marts, kl. 19 på vandværket, Brøndvej 8, Hedehusene.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetæller

2. Vedtægternes §10, stykke 2 foreslås ændres til: ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.”

 

Bestyrelsen

› Tilbage
NYHEDER
Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets ...
Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.