Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

11-10-2023 Orientering fra Bestyrelsen

Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin egenproduktion af vand, da myndighederne havde indført nye og meget skærpede krav til drikkevandet især med hensyn til PFAS. Da vandet på kildepladsen på Brøndvej desværre har et PFAS-indhold, der er en lille smule højere end det nu tilladte, så indledte vandværket omgående pilotforsøg til undersøgelse af, hvordan vandet kunne filtreres til atter at være rent og dermed opfylde alle krav til drikkevandskvaliteten. Pilotforsøget var succesfuldt, og vandværket har på basis af resultaterne heraf efterfølgende ansøgt myndighederne om tilladelse til at etablere et storskala filteranlæg på kildepladsen. Tilladelsen blev givet i sommer 2023 af Høje-Taastrup Kommune efter godkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed under Sundhedsministeriet. Vandværket har derefter arbejdet intenst på at planlægge og projektere et filteranlæg med aktivt kul, der forventes bygget i løbet af efteråret og tidlig vinter 2023 til ibrugtagning omkring årsskiftet. Det skal understreges, at ibrugtagning først sker efter myndighedernes godkendelse, og at der fremover (som altid) vil blive holdt et skarpt øje med vandkvaliteten af det vand, der produceres og sendes ud til forbrugerne.
 


› Tilbage
NYHEDER
Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets ...
Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.