Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

24-01-2024 Orientering fra Bestyrelsen (23. januar 2024)

Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets aftagere, at det efter planen nu er lykkedes at færdigetablere det tidligere omtalte filteranlæg med aktivt kul på vandværket i Hedehusene. Anlægget er lige efter nytår blevet besigtiget og godkendt af myndighederne, og efter en succesfuld testproduktionsfase (til kloak) i januar 2024, har vandværket nu modtaget ibrugtagningsgodkendelse fra Høje-Taastrup Kommune.
Vandværket vil derfor så hurtigt som muligt genstarte egenproduktionen af vand, hvilket forventes at kunne ske allerede i indeværende uge. Det skal atter understreges, at vandværket og myndighederne fremover (som altid) vil holde et skarpt øje med vandkvaliteten af det vand, der produceres og sendes ud til forbrugerne, således at vandet overholder de eksisterende krav til rent drikkevand.


› Tilbage
NYHEDER
Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets ...
Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.