Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

17-01-2021 Ledningsrenovering i Hedehusene i 2021

Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. (HØV) fortsætter ledningsnetsrenoveringen i Hedehusene i 2021. I 2020 blev hovedvandledningerne på Vesterkøb (fra Frihedsvej til Hedetoften), Hulkærvej (fra Stationsvej til Kallerupvej), Nøddebovej samt Maglehøjvej renoveret. Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S fortsætter arbejdet for HØV i 2021 på Stationsvej, Hulkærvej (fra Stationsvej til Lyngevej), Thorstensvej, Grannsvej, Reichelsvej og Christoffersvej. Projektet forventes at tage sin begyndelse i februar og forventes afsluttet i august.

Arbejdet vil ligesom i 2020 foregå ved, at der etableres nye hovedvandledninger på de pågældende vejstrækninger ved hjælp af styret underboring. Som måske bemærket i 2020, vil denne proces kun forårsage begrænsede opgravninger, og man undgår, at hele vejen skal graves op.

Vandværket vil sørge for, at projektet bliver udført med mindst mulig gene for beboerne i de nævnte områder. Dog må man påregne kortere uregelmæssigheder i vandleverancen så længe arbejdet pågår. Entreprenøren Nordkysten A/S vil undervejs holde alle involverede parter direkte orienteret om forløbet af arbejdet.

For yderligere oplysninger og spørgsmål, venligst kontakt Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen


› Tilbage
NYHEDER
Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets ...
Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.