Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

04-04-2019 ÆNDRING AF SELSKABSFORM

Vandværket har på sin Ekstraordinære Generalforsamling den 5. marts 2019 besluttet at ændre selskabsformen fra at være et interessentskab (I/S) til at være et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.). Ændringen har for den enkelte forbruger (og medlem af vandværket) ikke nogen praktisk betydning i det daglige. Men rent juridisk er der den forskel i forhold til eventuelle kreditorer, at medlemmerne i et interessentskab (I/S) hæfter direkte, medens i et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) er der ingen hæftelse, udover hvad medlemmerne (forbrugerne) har indskudt i vandværket. Dette vil i de fleste tilfælde være anlægs- og tilslutningsudgifter til vandværket.

Vandværkets navn er efter den 5. marts 2019 ændret til Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. Man kan finde vandværkets vedtægter, regulativ samt takstblad i Menuen i venstre side af nærværende hjemmeside. Her kan man også under menupunktet: Generalforsamling finde referatet fra både den ordinære- som den ekstraordinære generalforsamling 2019.


› Tilbage
NYHEDER
Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets ...
Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.