Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

19-08-2009 Akut reparation af vandværkets forsyningsnet

Grundet akut nødvendig reparation af vandværkets forsyningsnet vil der gennem resten af denne uge blive gravet på Hulkærvej, Vesterkøb og Brøndvej. Beboerne i dette lokalområde må desværre undvære vand et par timer eller tre om formiddagen i de følgende dage.

Vi begynder onsdag morgen den 19. august på Hulkærvej, hvor der vil blive lukket for vandet fra klokken 9:00. Lukningen vil specielt berøre beboerne på Hulkærvej og Stationsvej.

De øvrige nævnte adresser vil følge derefter. Vandværket vil bedst muligt forsøge at mindske de eventuelle gener arbejdet måtte medføre.
Ønskes flere oplysninger vedrørende arbejdet og vandforsyningen henvises til vores vagttelefon: 46 56 12 27.

Bestyrelsen.


› Tilbage
NYHEDER
Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets ...
Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.