Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.
Skovbominde 43, 2670 Greve
Mobil: 29 99 18 07
hedehusenevand@gmail.com

28-01-2010 Der er konstateret markante utætheder

Vandværkets teknikere har igen fejlsøgt vores ledningsnet og konstateret markante utætheder. Denne gang er der blevet konstateret lækager på Hedetoften og formentligt Frihedsvej. Fejlsøgningen er foregået om natten, og det har været nødvendigt at lukke dele af vandforsyningen ned under processen. Lækagen på Hedetoften er blevet repareret, og vi forventer, at der vil blive gravet på Frihedsvej i de nærmeste dage (når vejret tillader det). Vi undskylder rodet med opgravningerne og de midlertidige mindre nedlukninger af vandforsyningen lokalt.

Bestyrelsen.


› Tilbage
NYHEDER
Den ordinære Generalforsamling 2021 (oprindeligt planlagt til ...
Byrådet har den 15. december 2020 vedtaget en ny ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.