Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

13-07-2014 Hedehusene Østre Vandværk gennemførertestproduktion af råvand fra kildepladsen på Brøndvej

Til orientering så gennemfører Hedehusene Østre Vandværk i august måned 2014 en testproduktion af råvand fra kildepladsen på Brøndvej. Vandet ledes i regnvandskloaken. Under testproduktionen, vil vandets kvalitet blive analyseret, så der kan skabes klarhed over, om det igen vil være muligt at producere rent drikkevand direkte fra grundvandet til vandværkets aftagere. Der kan derfor forventes en del aktivitet på kildepladsen hen over sommeren. Hvis man skulle blive vidne til uregelmæssigheder eller blive udsat for gener, venligst kontakt projektleder Henning Hjelm Hansen direkte på telefon: 29 26 22 24.

Bestyrelsen


› Tilbage
NYHEDER
Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets ...
Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.