Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.
Skovbominde 43, 2670 Greve
Mobil: 29 99 18 07
hedehusenevand@gmail.com

11-01-2010 Hovedledningerne har været knækket to steder hen over jul og nytår

Hen over jul og nytår har der været brud på vandværkets ledningsnet på Bjørnehøjvej og Hyrdevangen. Hovedledningerne de to steder var knækket, så vandet piblede op til jordoverfladen. Skaderne er nu udbedret, og vandspildet standset.

Vandværket takker de opmærksomme beboere, og vil gerne benytte lejligheden til at opfordre alle til omgående at informere vores vagt Peter Sørensen, hvis man observerer uregelmæssigheder i vandforsyningen eller konstaterer, at vandrørene i ens hus eller lejlighed "suser" eller "synger". Vandværkets teknikere vil efterfølgende undersøge, om der kan være tale om ledningsbrud med kostbart vandspild til følge.

Bestyrelsen


› Tilbage
NYHEDER
På generalforsamlingen den 25. februar 2020 blev det vedtaget ...
I forbindelse med Høje-Taastrup Fjernvarmes igangværende ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.