Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

13-03-2023 INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. indkalder til ekstraordinær generalforsamling
torsdag den 30. marts, kl. 19 på vandværket, Brøndvej 8, Hedehusene.
Dagsorden:
1. Valg af stemmetæller
2. Vedtægternes §10, stykke 2 foreslås ændres til:
”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.”
 

Bestyrelsen


› Tilbage
NYHEDER
Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets ...
Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.