Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

15-09-2020 Ledningsrenovering i Hedehusene i efteråret 2020

På generalforsamlingen den 25. februar 2020 blev det vedtaget at renovere vandledningerne på Vesterkøb, Hulkærvej (fra Vesterkøb til Kallerupvej), Nøddebovej samt Maglehøjvej, og at arbejdet skulle udføres i 2020. Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S har efterfølgende vundet licitationen for projektet.

Arbejdet vil foregå ved, at der etableres nye hovedvandledninger på de pågældende vejstrækninger ved en proces, der kaldes styret underboring. En sådan operation vil kun forårsage begrænsede opgravninger, og der bliver således ikke tale om, at hele vejen skal graves op.

Vandværket vil sørge for, at projektet bliver udført med mindst mulig gene for beboerne i de nævnte områder. Dog må man påregne kortere uregelmæssigheder i vandleverancen så længe arbejdet pågår. Entreprenøren Nordkysten A/S vil undervejs holde alle involverede direkte orienteret om forløbet af arbejdet.

For yderligere oplysninger og spørgsmål, venligst kontakt Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen


› Tilbage
NYHEDER
Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets ...
Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.