Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

26-02-2018 Mandag den 26. februar tilkobles nye vandledninger på Vesterkø

OBS!
Vandværkets entreprenører fra Zacho-Lind A/S vil mandag den 26. februar tilkoble de nye vandledninger på Vesterkøb og på den østlige del af Tværvej til forsyningsnettet. Dette vil desværre føre til uregelmæssig vandforsyning i området Tværvej/Thorstensvej/Stationsvej i løbet af dagen. Vi beklager de hermed forbundne gener og manglende vand i et tidsrum i løbet af dagen.


› Tilbage
NYHEDER
Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. indkalder til ...
Den ordinære Generalforsamling 2023 afholdes tirsdag d. 28. ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.