Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

15-11-2019 Midlertidig omlægning af drikkevandsledninger hos beboerne på Kallerupvej 1-5

I forbindelse med Høje-Taastrup Fjernvarmes igangværende omlægning af varmerørene på Kallerupvej, vil vandværket desværre være nødsaget til midlertidigt at omlægge nogle drikkevandsledninger. Der vil derfor mandag den 18. november 2019 blive lukket for vandet hos beboerne på Kallerupvej 1-5 (stykket mellem Frihedsvej og Hovedgaden) i tidsrummet mellem klokken 9:00 og 12:00.
Bestyrelsen


› Tilbage
NYHEDER
Den ordinære Generalforsamling 2021 (oprindeligt planlagt til ...
Byrådet har den 15. december 2020 vedtaget en ny ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.