Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

26-01-2021 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

Den ordinære Generalforsamling 2021 (oprindeligt planlagt til afholdelse i Fritidscentret i Hedehusene torsdag den 18. februar 2021) er aflyst grundet den nuværende Corona-situation.

Bestyrelsen vil indkalde til Generalforsamling 2021, når COVID-19 forholdene tillader det, og når det samtidigt forventes, at Generalforsamlingen kan gennemføres uden sundhedsmæssige risici, og ifølge de af regeringen på det pågældende tidspunkt gældende smitterestriktioner.

Bestyrelsen


› Tilbage
NYHEDER
Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets ...
Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.