Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

18-05-2016 Orientering fra Hedehusene Østre Vandværk Maj 2016

I/S Hedehusene Østre Vandværk har i næsten 30 år leveret vand til dig, som vandværket har købt af Høje Taastrup Kommune, da grundvandvandet under Hedehusene i slutningen af 1980’erne blev forurenet med klorerede opløsningsmidler fra tøjrenserier, der var i byen dengang. I løbet af de mange år, der nu er gået, er forureningen klinget af, og grundvandet under byen overholder nu atter kravene til drikkevandskvalitet.

Som besluttet på vandværkets generalforsamling i 2015, renoverede bestyrelsen sidste år vandværket på Brøndvej i Hedehusene, og efter at have testet de nye produktionsfaciliteter samt vandkvaliteten, så er vi nu klar til igen at påbegynde produktion og levering af rent drikkevand til dig direkte fra undergrunden. De offentlige myndigheder har fulgt os i hele processen, og de har nu givet os grønt lys til at igen at starte produktionen fra kildepladsen på Brøndvej.

Du orienteres hermed om, at overgangen til egenproduktion sker natten mellem den 29. og 30. maj, 2016

Vandværket vil gøre vores bedste for, at overgangen til egenproduktion vil ske med mindst muligt gene for beboerne i Hedehusene. Dog må man påregne uregelmæssigheder i vandleverancen mens overgangen pågår. Det er muligt, at vandet vil se brunt ud lige efter omlægningen, hvilket i så fald vil skyldes rustaflejringer fra ledningsnettet, der frigøres fra vandrørenes inderside under omlægningen. Hvis dette sker, beder vi vores aftagere lade vandet løbe, til det igen er klart. Vandkvalitetsanalyser kan findes på vores hjemmeside: www.hedehusenevand.dk

For yderligere oplysninger og spørgsmål, venligst kontakt I/S Hedehusene Østre Vandværk. Vores kontaktperson under omlægningen er:
Projektleder Carl-Otto Ringsing, Rådgivende Ingeniør, Mobil: 40 20 37 36

Der vil blive afholdt åbent hus søndag den 12. juni 2016 Kl: 14-16, hvor man er velkommen til at bese vandværket på Brøndvej i Hedehusene.

Det henstilles i øvrigt til beboerne i Hedehusene, at man i tiden fremover tænker over, at vi drikker det vand, som vi har lige neden under os i byen. Vær derfor tilbageholdende med at bruge pesticider og andre sprøjtemidler i haverne, og venligst pas på med at spilde forurenende stoffer så som olie, benzin, kemikalier eller andet direkte på jorden med efterfølgende fare for nedsivning.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for I/S Hedehusene Østre Vandværk
 


› Tilbage
NYHEDER
Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets ...
Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.