Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

19-01-2021 Vandforsyningsplan for Høje-Taastrup Kommune 2020

Byrådet har den 15. december 2020 vedtaget en ny vandforsyningsplan for Høje-Taastrup Kommune (https://www.vandforsyningsplan.htk.kru.so/). Vandforsyningsplanen er i offentlig høring frem til den 2. marts 2021. Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. (HØV) kan desværre konstatere, at HØV ikke er blevet tildelt den mindste udvidelse af det nuværende forsyningsområde på trods af et mangeårigt ønske om dette. HØV har klart givet vandværkets mening til kende over for både kommunens administration, samt de folkevalgte politikere, men intetsteds er der tilsyneladende forståelse for HØVs ønsker. Det eneste vandværk, der er blevet begunstiget i den nye plan er kommunens eget vandværk HTK Vand A/S.

Til almen orientering for HØVs aftagere i Hedehusene, fremlægges hermed offentligt det åbne brev til politikerne, der blev fremsendt i forbindelse med behandlingen af vandforsyningsplanen for Høje-Taastrup Kommune 2020
Læs pdf her.

For yderligere information og eventuelle spørgsmål, venligst kontakt Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen


› Tilbage
NYHEDER
Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets ...
Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.