Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

03-02-2023 Vandværket måtte desværre indstille produktionen af vand fra kildepladsen

Vandværket måtte desværre indstille produktionen af vand fra kildepladsen på Brøndvej den 8. oktober 2021, da grundvandets kvalitet ikke længere kunne opfylde de nye drikkevandskrav udstedt af myndighederne. Vandværket køber nu vand fra det kommunale vandværk og distribuerer dette til andelshaverne, hvilket sammen med den generelt stigende inflation har bragt værket i en meget vanskelig økonomisk situation. Bestyrelsen ser sig derfor nødsaget til at varsle en stigning i vandprisen på 2 kroner per kubikmeter i 2023.


Et udført pilotforsøg i 2022 med rensning af råvandet har været succesfuldt, og værket arbejder i øjeblikket intenst på at indhente myndighedernes tilladelse til at implementere et fuldskalarensningsanlæg på kildepladsen. Et sådant anlæg vil dels muliggøre genoptagelsen af egenproduktionen og leverancen af rent vand til andelshaverne, men ikke mindst skabe en klar forbedring af den nuværende økonomiske situation.
Bestyrelsen


› Tilbage
NYHEDER
Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets ...
Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.