Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

27-01-2011 Vi undskylder rodet med opgravningerne

Vandværket har i sidste uge repareret tre lækager i vores ledningsnet. Mandag den 17. januar var der et brud på hovedledningen på Lyngmosen, hvor Birkemosen grener fra. Tirsdag den 18. januar var der brud på hovedledningen ud for Græshøjvej 2 og endelig fredag den 21. januar var der brud på en stikledning ved Mølleager 14. Skaderne er nu udbedret og vandspildet stoppet. Vi undskylder rodet med opgravningerne og de midlertidige mindre nedlukninger af vandforsyningen lokalt.

Bestyrelsen.


› Tilbage
NYHEDER
Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. indkalder til ...
Den ordinære Generalforsamling 2023 afholdes tirsdag d. 28. ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.