Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.

hedehusenevand@gmail.com

27-01-2011 Vi undskylder rodet med opgravningerne

Vandværket har i sidste uge repareret tre lækager i vores ledningsnet. Mandag den 17. januar var der et brud på hovedledningen på Lyngmosen, hvor Birkemosen grener fra. Tirsdag den 18. januar var der brud på hovedledningen ud for Græshøjvej 2 og endelig fredag den 21. januar var der brud på en stikledning ved Mølleager 14. Skaderne er nu udbedret og vandspildet stoppet. Vi undskylder rodet med opgravningerne og de midlertidige mindre nedlukninger af vandforsyningen lokalt.

Bestyrelsen.


› Tilbage
NYHEDER
Det er med glæde at bestyrelsen i dag kan meddele værkets ...
Den 8. oktober 2021 måtte vandværket lukke for sin ...
AKTUELLE MØDER
Der er ingen møder inden for de næste 2 måneder.